Inne usługi


Poza usługami księgowymi oraz obsługą kadr i płac zapewniamy konsultacje doradcy podatkowego oraz inne usługi, wspomagające prowadzenie biznesu

 

Doradztwo podatkowe


Wszystkim Klientom proponujemy model obsługi wypracowany w dużych korporacjach. Poza usługami księgowymi oraz obsługą kadr i płac zapewniamy konsultacje doradcy podatkowego.

Wykonywanie zawodu i świadczenie usług reguluje Ustawa z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym. Zapewnia się w tym zakresie porady i opinie w sprawie optymalizacji podatku, a także reprezentowanie w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi, celnymi, skarbowymi oraz sądem administracyjnym. Oferta obejmuje również uzyskiwanie ulg, zwolnień, wnoszenie skarg, składanie zażaleń i odwołań, reprezentowanie podatnika w pełnym zakresie także przed organem egzekucyjnym oraz występowanie w imieniu podatnika o interpretacje indywidualne prawa podatkowego.

Większym przedsiębiorstwom zapewniamy w miarę potrzeb dokumentację MDR i DCT.

 

Chmura „Marciniak”


Dysponujemy własną profesjonalną serwerownią z szybkim, światłowodowym dostępem do Internetu (całodobowym serwisem i backupem danych). Zapewniamy przetwarzanie dokumentów (spełniające wymagania RODO) w naszej chmurze. Stosujemy technologię OCR, a także dodatkowe aplikacje udostępniane online, np. do wystawiania faktur, prowadzenia kasy itp.

Nieustannie rozwijamy możliwości korzystania ze zdalnego dostępu zarówno przez pracowników, jak i naszych Klientów. Wykorzystując nowoczesne zastosowania informatyczne, integrujemy nasz system z systemem IT aktualnie użytkowanym przez Klienta.

vps_wirtualne-komputery

Nasze narzędzia IT udostępniane Klientom pozwalają na prowadzenie nawet sporej firmy bez budowania własnego zaplecza technicznego i uzależniania się od jednej, fizycznej lokalizacji. Dzięki wieloletniej współpracy z szeregiem firm informatycznych mamy dostęp do innowacyjnych metod, które pomagają łatwo i skutecznie ustalić komunikację pomiędzy nami a przedsiębiorstwem Klienta.

 

Archiwizacja


Typowa umowa dotycząca prowadzenia księgowości nie przewiduje przechowywania dokumentów Klienta po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, prowadzimy profesjonalne archiwum. Posiada ono wszystkie wymagane zabezpieczenia. Składujemy akta w postaci papierowych dokumentów lub dygitalizujemy je na nośniki elektroniczne.

Partnerzy merytoryczni naszej firmy


Działamy w oparciu o wiedzę i doświadczenie nie tylko nasze, ale i również naszych partnerów. Dlatego też dzięki nam zyskują Państwo podwójnie.

Nasz udział w samorządzie zawodowym i gospodarczym


Wykorzystujemy w pracy dla naszych Klientów sprawdzone kontakty biznesowe i wiedzę specjalistów z różnych dziedzin.

Współpraca z firmami audytorskimi


Obsługujemy Klientów, których sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowym audytom biegłych rewidentów.