Kadry


Zawsze oddzielamy prowadzenie kadr i płac od księgowości. Zadania te wykonują przydzieleni do obsługi Klienta specjaliści ds. kadr, płac i ZUS.

Więksi pracodawcy


Zawsze oddzielamy prowadzenie kadr i płac od księgowości. Zadania te wykonują przydzieleni do obsługi Klienta specjaliści ds. kadr, płac i ZUS. Dlatego nie ograniczamy się tylko do „zwykłego” zestawiania miesięcznej listy płac, ale potrafimy również wypełniać stale i na bieżąco inne typowe zadania działu kadr.

Poza prowadzeniem tzw. teczek osobowych i dokumentacji pracowniczej doradzamy pracodawcy korzystne formy zatrudnienia, analizujemy indywidualną sytuację, czuwamy nad prawidłowym wypełnianiem obowiązków.
Na bieżąco i online realizujemy wszystkie sprawy pracownicze (zaświadczenia, urlopy, zwolnienia itp.).

 

Mniejsi pracodawcy


Kompleksową obsługę kadr i płac zapewniamy wszystkim pracodawcom, także tym nieco mniejszym. Przepisy uzależniają zwiększone obowiązki (wg prawa pracy i innych ustaw, np. PFRON, ZFŚS, ZUS, PPK) od liczby zatrudnionych, przekraczającej 20–25 osób. Naszą usługę realizujemy, zachowując zawsze taki sam wysoki standard, niezależnie od wielkości firmy.

mniejsi-pracodawcy

Zasady te procentują przy ewentualnych kontrolach lub zdarzeniach tzw. konfliktowych. Tak samo jak w przypadku dużej firmy, do obsługi kadr i płac przydzielamy specjalistę (osobno pracuje dedykowany Klientowi księgowy). Naszym głównym zadaniem jest zabezpieczenie interesów pracodawcy pod względem prawnym.

 

 

Warunki branżowe


Potrafimy sprostać specjalnym wymaganiom – ale także wykorzystać dodatkowe uprawnienia pracodawcy – jakie wynikają z przepisów branżowych.

Medycyna, opieka społeczna, transport i praca kierowców, sezonowość pracy w budownictwie lub rolnictwie oraz wiele innych specjalnych warunków pracy nie polega wyłącznie na nakładaniu na firmę uciążliwych obowiązków.

Znajomość przepisów i praktyka w obsłudze innych przedsiębiorstw z danej branży niejeden raz pozwoliła nam znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie problemu.

Partnerzy merytoryczni naszej firmy


Działamy w oparciu o wiedzę i doświadczenie nie tylko nasze, ale i również naszych partnerów. Dlatego też dzięki nam zyskują Państwo podwójnie.

Nasz udział w samorządzie zawodowym i gospodarczym


Wykorzystujemy w pracy dla naszych Klientów sprawdzone kontakty biznesowe i wiedzę specjalistów z różnych dziedzin.

Współpraca z firmami audytorskimi


Obsługujemy Klientów, których sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowym audytom biegłych rewidentów.