Zwrot podatku (PIT) z zagranicy


Uzupełnieniem usług dla firm jest oferta przeznaczona dla pracowników powracających z pracy za granicą.

Na podstawie odrębnego pełnomocnictwa oferujemy zwrot nadpłaconego osobistego podatku dochodowego z pracy w innym państwie lub wypłatę dodatkowych, należących się pracownikowi świadczeń od zagranicznych, publicznych instytucji.

Przepisy wewnętrzne innych krajów uzależniają wypłatę tych pieniędzy od prawidłowego sporządzenia dokumentacji w języku danego kraju – zapewniamy nie tylko takie dokumenty, ale również dopełnienie wszystkich wymaganych formalności.

Pracowałeś za granicą? Odzyskamy dla Ciebie zapłacony podatek!

Dotyczy to dochodów z pracy w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii, Norwegii, Czechach lub Danii.

 

Partnerzy merytoryczni naszej firmy


Działamy w oparciu o wiedzę i doświadczenie nie tylko nasze, ale i również naszych partnerów. Dlatego też dzięki nam zyskują Państwo podwójnie.

Nasz udział w samorządzie zawodowym i gospodarczym


Wykorzystujemy w pracy dla naszych Klientów sprawdzone kontakty biznesowe i wiedzę specjalistów z różnych dziedzin.

Współpraca z firmami audytorskimi


Obsługujemy Klientów, których sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowym audytom biegłych rewidentów.