Planowanie podatkowe


Nasi Klienci mogą liczyć nie tylko na standardową obsługę księgową i kadrową, lecz również na kompleksowe konsultacje podatkowe.

Proponujemy model obsługi wypracowany w dużych korporacjach. Nasi Klienci mogą liczyć nie tylko na standardową obsługę księgową i kadrową, lecz również na kompleksowe konsultacje podatkowe obejmujące:

  • planowanie zobowiązań podatkowych;
  • reprezentowanie podatników przed organami podatkowymi i w sądach administracyjnych;
  • audyt (przegląd) podatkowy – kompleksowy przegląd spraw Klienta z zakresu księgowości, kadr, płac, finansowania i administrowania przedsiębiorstwem w celu identyfikacji ryzyk podatkowych oraz ujawnienia niewykorzystanych do tej pory możliwości optymalizacji podatków;
  • zmiany form prawnych (przekształcenia) – opracowanie dostosowanej do potrzeb Klienta koncepcji zmian organizacyjnych i prawnych, mających na celu ograniczenie ryzyka gospodarczego i optymalizację zobowiązań podatkowych (usługa obejmuje wdrożenie opracowanego planu);
  • postępowania podatkowe ws. zwrotu podatku, ulg lub zwolnień – przygotowanie wystąpienia do organów podatkowych w sprawie stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku oraz wniosków o uzyskanie ulgi lub zwolnienia podatkowego, reprezentowanie potem Klienta wobec tych organów w każdej instancji i w sądzie administracyjnym;
  • postępowanie podatkowe ws. interpretacji prawa podatkowego – zabezpieczenie Klienta przed skutkami niekorzystnych rozstrzygnięć na tle stosowania przepisów podatkowych, opracowanie wniosku o wydanie pożądanej interpretacji prawa i reprezentowanie podatnika w tym postępowaniu;
  • Inne procedury, np. dokumentacja MDR, DCT;

 

Partnerzy merytoryczni naszej firmy


Działamy w oparciu o wiedzę i doświadczenie nie tylko nasze, ale i również naszych partnerów. Dlatego też dzięki nam zyskują Państwo podwójnie.

Nasz udział w samorządzie zawodowym i gospodarczym


Wykorzystujemy w pracy dla naszych Klientów sprawdzone kontakty biznesowe i wiedzę specjalistów z różnych dziedzin.

Współpraca z firmami audytorskimi


Obsługujemy Klientów, których sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowym audytom biegłych rewidentów.